Angrerett

--- Tysk versjon nedenfor ---

MERKNADER OM EKSISTERENDE ANGRERETT

Et unntak fra den lovfestede angreretten finnes i følgende tilfeller:

Etter § 312 g (2) punktum 1 nr. 1 BGB (tysk lov) for kontrakter om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrukeren er avgjørende eller som er tydelig tilpasset forbrukerens personlige behov.
I henhold til § 312 g, paragraf 2, setning 1, nr. 2 i den tyske sivillovboken (BGB) for kontrakter for levering av varer som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato raskt vil bli overskredet.
I disse tilfellene har forbrukeren ikke rett til en lovfestet angrerett i henhold til § 13 i den tyske sivilloven (BGB).

Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:

A. KANSELLERINGSREGLER

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok i besittelse av de siste varene eller Har.

For å utøve angreretten din, må du sende oss (Pokepaw) en tydelig erklæring (f.eks. B. e-post) om din beslutning om å heve denne kontrakten. 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Videre forbeholder vi (Pokepaw) seg retten til å kansellere bestillinger helt eller delvis før eller etter kjøpet. I dette tilfellet vil forbrukeren få refundert beløpet som er betalt for de respektive kansellerte varene. 

refusjon

Refusjonskrav kan gjøres gjeldende dersom varene sendes tilbake til oss uten etterfølgende tegn på bruk. 

Skulle Varer mister foreskreven funksjonalitet eller har produksjonsfeil, det er mulighet for refusjon innen 14 dagers angrerett, selv i brukt stand. Vi ber deg dokumentere hendelsene og sende dem til support@pokepaw.de. Etter en intern sjekk kan refusjon foretas.

 

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Generell informasjon

1) Vennligst unngå skade og forurensning av produktet. Vennligst send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og med alle emballasjekomponenter. Om nødvendig, bruk en beskyttende emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, bruk egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss frakt hente.
3) Vær oppmerksom på at de ovennevnte tallene 1-2 ikke er en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

 

B. MERKNAD OM IKKE-EKSISTENS AV ANGRERETT 

Informasjon om at angreretten ikke eksisterer

Et unntak fra den lovfestede angreretten finnes i følgende tilfeller:

  1. I henhold til § 312g paragraf 2 S.1 nr. 1 BGB for kontrakter om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukerens side er avgjørende eller som er klart tilpasset den personlige forbrukerens behov.
  2. I henhold til § 312 g Abs. 2 S.1 nr. 2 BGB for kontrakter om levering av varer som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato vil bli overskredet raskt.

I disse tilfellene har forbrukeren ikke krav på lovfestet angrerett etter § 13 BGB.