Avtrykk

 

 Juridisk varsel

Link til Europakommisjonens plattform

etter forskrift om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker. Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.