Tilbagebetalings politik

--- Tysk version nedenfor ---

BEMÆRKNINGER OM DEN EKSISTERENDE FORTRYDELSESRET

En undtagelse fra den lovbestemte fortrydelsesret findes i følgende tilfælde:

I henhold til § 312 g, stk. 2, stk. 1 BGB (tysk lov) for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov.
I henhold til § 312 g, paragraf 2, sætning 1, nr. 2 i den tyske civillovbog (BGB) for kontrakter om levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet.
I disse tilfælde har forbrugeren ikke ret til en lovbestemt fortrydelsesret i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB).

Annulleringspolitik & annulleringsformular

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk handel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

A. ANNULLERINGSPOLITIK

fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig opkaldt tredjemand, som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse eller Har.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Pokepaw) en klar erklæring (f.eks. B. e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. 

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Endvidere forbeholder vi (Pokepaw) sig retten til at annullere ordrer helt eller delvist før eller efter købet. I dette tilfælde vil forbrugeren få refunderet det betalte beløb for de respektive annullerede varer. 

tilbagebetale

Krav om tilbagebetaling kan gøres gældende, hvis varerne sendes tilbage til os uden efterfølgende tegn på brug. 

Skulle Varer mister den foreskrevne funktionalitet eller har produktionsfejl, der er mulighed for tilbagebetaling inden for 14 dages fortrydelsesret, også i brugt stand. Vi beder dig dokumentere hændelserne og sende dem til support@pokepaw.de. Efter intern kontrol kan der foretages en tilbagebetaling.

 

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi betalt dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os have), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Generel information

1) Undgå venligst skader og forurening af produktet. Send venligst varerne tilbage til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagekomponenter. Brug evt en beskyttende emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du bruge passende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Send venligst ikke varerne tilbage til os fragtafhentning.
3) Bemærk venligst, at ovenstående tal 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udnyttelse af fortrydelsesretten.

 

B. MEDDELELSE OM IKKE-EKSISTENSEN AF FORTRYDELSESRETTEN 

Oplysninger om, at fortrydelsesretten ikke eksisterer

En undtagelse fra den lovbestemte fortrydelsesret findes i følgende tilfælde:

  1. I overensstemmelse med § 312g stk.2 S.1 nr. 1 BGB for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er tilpasset den personlige forbrugerens behov.
  2. I henhold til § 312 g Abs. 2 S.1 Nr. 2 BGB for kontrakter om levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato ville blive overskredet hurtigt.

I disse tilfælde er forbrugeren ikke berettiget til en lovbestemt fortrydelsesret i henhold til § 13 BGB.