Vilkår og Betingelser

--- TYSK VERSION NEDENFOR ---

Vilkår og Betingelser

1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Pokepaw (herefter "sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") med sælgeren med hensyn til sælgeren i hans online -Shop færdiggør de viste varer. Medtagelsen af kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af værdibeviser, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

1.3 En forbruger i disse vilkår og betingelsers forstand er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakten
2.1 Produktbeskrivelserne indeholdt i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet ved hjælp af onlinebestillingsformularen integreret i sælgers onlineshop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud på varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for syv dage,

ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.
Hvis der er flere af de førnævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at tilbuddet er sendt af kunden og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring. Endvidere forbeholder sælger sig ret til at afvise et forkert tilbud.

2.4 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online ordreformular gemmes kontraktteksten af sælger og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) efter afgivelse af sin ordre, sammen med disse vilkår og betingelser. Desuden arkiveres kontraktteksten på sælgers hjemmeside og kan kaldes gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de tilsvarende login-data, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgers online shop, før han afgiver sin ordre.

2.5 Inden den bindende afgivelse af ordren via sælgers online bestillingsformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til at behandle bestillingen, er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller tredjeparter, som sælger har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret
3.1 Pokepaw sælger kun personlige produkter, der er fremstillet på kundens anmodning. Det er ikke muligt at fortryde købet af et personligt tilpasset produkt, der er fremstillet efter kundens ønske.

3.2 Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og fragtomkostninger, der måtte opstå, er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Betalingsmulighed(er) vil blive kommunikeret til kunden i sælgers online shop.

4.3 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbankkonto med PIN/TAN, der er aktiveret for deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsforløbet og afgive betalingsordren for at "SOFORT" bekræfte. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan hente mere information om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og fragtbetingelser
5.1 Levering af varer sker på forsendelsesvejen til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af handlen er leveringsadressen, der er angivet i sælgers ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis transportfirmaet sender varen tilbage til sælger, fordi levering til kunden ikke var mulig, afholder kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han var midlertidigt forhindret i at acceptere den tilbudte ydelse, medmindre sælger meddelt ydelsen i rimelig tid i forvejen. Dette gælder endvidere ikke for så vidt angår forsendelsesomkostningerne, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. For returneringsomkostningerne gælder, såfremt kunden gør brug af sin fortrydelsesret, bestemmelserne i sælgers fortrydelsesret.

5.3 Kundens afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.4 Kuponer gives til kunden som følger:

ved download
via e-mail


5.5 Digitale billeder sendes i en maksimal opløsning på 3000x4000px. Alle billeder sendes uden vandmærke og er tilgængelige for kunden til fri afbenyttelse.

6) Ejendomsforbehold
Betaler sælger forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til det leverede, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler.

7.2 Uanset dette er forældelsesfristen for reklamationer for mangler ved brugte varer et år fra varens levering til kunden. Afkortningen af forældelsesfristen til et år gælder dog ikke

for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel,
for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden, samt
i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen.
7.3 Kunden opfordres til at klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen indflydelse på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

 8) Indløsning af kampagnekuponer
8.1 Kuponer, der er udstedt af sælger gratis som led i kampagner med en vis gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers online shop og kun inden for de angivne periode.

8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra voucher-kampagnen, forudsat at en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnevoucheren.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnebeviset. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælger.

8.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

8.7 Kreditten på en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller renter.

8.8 Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis kunden returnerer de betalte varer helt eller delvist med kampagnebeviset inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen er kun beregnet til brug af den person, der står på den. En overførsel af kampagnekuponen til tredjepart er udelukket. Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive værdibevisindehavers materielle ret.

9) Indløsning af gavekort
9.1 Værdibeviser, der kan købes via sælgers netbutik (herefter "gavekort") kan kun indløses i sælgers netbutik, medmindre andet fremgår af værdibeviset.

9.2 Gavekort og resterende gavekort kan indløses inden udgangen af det tredje år efter det år, hvor værdibeviset blev købt. Resterende kredit vil blive krediteret kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før bestillingsprocessen er gennemført. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

9.4 Der kan indløses flere gavekort til én ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af andre gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavebeviset ikke er tilstrækkelig til at dække bestillingen, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

9.7 Restbeløbet på et gavekort udbetales hverken kontant eller renter.

9.8 Gavekortet er kun beregnet til brug af den person, der står på det. En overførsel af gavebeviset til tredjemand er udelukket. Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive værdibevisindehavers materielle ret.

10) Gældende lov
Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage.

11) Værneting
Hvis kunden handler som købmand, offentligretlig juridisk enhed eller offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, forretningsstedet for sælgeren. Hvis kunden er baseret uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav fra kontrakten kan henføres til kundens fagmand eller kommerciel aktivitet. I ovenstående tilfælde er sælger dog altid berettiget til at ringe til retten på kundens hjemsted.

12) Alternativ tvistbilæggelse
12.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.

12.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.

--- TYSK VERSION ---

VILKÅR OG BETINGELSER MED KUNDEOPLYSNINGER

Indholdsfortegnelse

 1. omfang
 2. indgåelse af kontrakt
 3. fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Indløsning af salgsfremmende kuponer
 9. Indløsning af gavekort
 10. Gældende lov
 11. jurisdiktionssted
 12. Alternativ konfliktløsning

1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") af Pokepaw (herefter "Sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunde") med sælgeren med hensyn til sælgeren i hans online Butikken færdiggør de viste varer. Optagelsen af kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse vilkår og betingelser gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af værdibeviser, medmindre andet udtrykkeligt er reguleret.

1.3 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et interessentskab med retlig handleevne, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers webshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via online bestillingsformularen integreret i sælgers netbutik. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for syv dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.

Hvis der er flere af ovenstående alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring. Endvidere forbeholder sælger sig ret til at afvise et forkert tilbud. 

2.4 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af sælger og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev). Herudover arkiveres kontraktteksten på sælgers hjemmeside og kan kaldes gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de relevante logindata, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgers netbutik, inden han sender sin ordre.

2.5 Inden afgivelse af en bindende ordre via sælgers online bestillingsformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse informationen, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1  Pokepaw sælger kun personlige produkter, der er lavet på bestilling. Det er ikke muligt at tilbagekalde købet af et personligt tilpasset produkt, der er produceret på kundens anmodning.

3.2 Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgers online shop.

4.3 Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en aktiveret netbankkonto med PIN/TAN procedure for deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsforløbet og sende betalingsinstruksen til " SOFORT". bekræft. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få adgang til mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og fragtbetingelser

5.1 Varer leveres til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af handlen er leveringsadressen angivet i sælgers ordrebehandling afgørende. 

5.2 Hvis transportfirmaet sender de afsendte varer tilbage til sælger, fordi levering til kunden ikke var mulig, afholder kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han var midlertidigt forhindret i at acceptere den tilbudte ydelse, medmindre sælger meddelte ydelsen til ham i rimelig tid i forvejen. Dette gælder endvidere ikke for så vidt angår omkostningerne til leveringen, såfremt kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, gælder reguleringen i sælgers fortrydelsespolitik for returneringsomkostningerne.

5.3 Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.4 Kuponer gives til kunden som følger:

 • pr download
 • via e-mail

 

5.5 Digitale billeder sendes med en maksimal opløsning på 3000x4000px. Alle billeder sendes uden vandmærke og er gratis for kunden at bruge. 

6) Ejendomsforbehold

Betaler sælger forud, bevarer han ejendomsretten til det leverede, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for defekter (garanti)

7.1 Er den købte vare defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler.

7.2 Fravigende herfra er forældelsesfristen for reklamationer for mangler ved brugte varer et år fra varens levering til kunden. Nedsættelse af forældelsesfristen til et år gælder dog ikke

 • for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige formål og har forårsaget dens mangel,
 • for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden, samt
 • i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen.

7.3 Kunden opfordres til at klage over leverede varer med åbenlyse transportskader til leverer og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen som helst indflydelse på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Indløsning af salgsfremmende værdibeviser

8.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælger som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers netbutik og kun i den angivne periode .

8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra rabatkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Værdien af varerne skal mindst svare til beløbet på kampagnebeviset. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælger.

8.6 Hvis værdien af kampagnebeviset ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

8.7 Restbeløbet på en salgsfremmende kupon udbetales hverken kontant eller forrentes.

8.8 Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnebeviset inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen er kun beregnet til brug af den person, der er nævnt på den. En overførsel af kampagnekuponen til tredjepart er udelukket. Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive værdibevisindehavers materielle ret.

9) Indløsning af gavekort

9.1 Værdibeviser, der kan købes via sælgers netbutik (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers netbutik, medmindre andet fremgår af værdibeviset.

9.2 Gavekort og resterende gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter købsåret. Resterende kredit vil blive krediteret kunden inden udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før bestillingsprocessen er gennemført. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Flere gavekort kan indløses med én ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til at købe varer og kan ikke bruges til at købe yderligere gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække bestillingen, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

9.7 Saldoen på et gavekort udbetales hverken kontant eller forrentes.

9.8 Gavekortet er kun beregnet til brug af den person, der står på det. En overførsel af gavebeviset til tredjemand er udelukket. Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive værdibevisindehavers materielle ret.

10) Gældende lov

Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage.

11) Jurisdiktion

Hvis kunden handler som en forhandler, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond med hjemsted i Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive værneting for alle tvister i forbindelse med denne kontrakt stedet sælgers forretning. Hvis kunden er hjemmehørende uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der udspringer af kontrakten, kan henføres til kundens fagmand eller kommerciel aktivitet. I ovenstående tilfælde er sælger dog altid berettiget til at klage til retten på kundens hjemsted.

12) Alternativ tvistbilæggelse

12.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.

12.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.