Aftryk

 

 Juridisk meddelelse

Link til Europa-Kommissionens platform

i henhold til forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugersager. Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.