termeni si conditii

--- VERSIUNEA GERMANĂ DE MAI JOS ---

termeni si conditii

1 Domeniul de aplicare
1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „CG”) ale Pokepaw (denumit în continuare „vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri pe care un consumator sau întreprinzător (denumit în continuare „client”) cu vânzătorul în ceea ce privește vânzătorul în online -Magazinul completeaza marfa afisata. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, dacă nu se convine altfel.

1.2 Acești termeni și condiții se aplică în mod corespunzător și contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

1.3 Un consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente. Întreprinzător în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Încheierea contractului
2.1 Descrierile de produse continute in magazinul online al vanzatorului nu reprezinta oferte obligatorii din partea vanzatorului, ci servesc la transmiterea unei oferte obligatorii de catre client.

2.2 Clientul poate depune oferta folosind formularul de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului de comandă electronică, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere legal pentru mărfurile din coșul de cumpărături făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de șapte zile,

prin trimiterea clientului a unei confirmări scrise de comandă sau a unei confirmări de comandă sub formă de text (fax sau e-mail), în care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă, sau
prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea mărfurilor de către client este decisivă, sau
prin solicitarea clientului să plătească după plasarea comenzii.
Dacă există mai multe dintre alternativele menționate anterior, contractul se încheie în momentul în care apare prima una dintre alternativele menționate anterior. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, aceasta este considerată a fi o respingere a ofertei, astfel încât clientul nu mai este legat de declarația sa de intenție. În plus, vânzătorul își rezervă dreptul de a respinge o ofertă incorectă.

2.4 La depunerea unei oferte prin formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului este salvat de către vânzător și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după trimiterea comenzii sale, împreună cu acești termeni și condiții. În plus, textul contractului este arhivat pe site-ul vânzătorului și poate fi apelat gratuit de către client prin intermediul contului său de client protejat prin parolă prin introducerea datelor de conectare corespunzătoare, cu condiția ca clientul să fi creat un cont de client în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda.

2.5 Înainte de transmiterea obligatorie a comenzii prin formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de introducere citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește reprezentarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în cadrul procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite de tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.6 Pentru încheierea contractului este disponibilă doar limba germană.

2.7 Procesarea comenzilor și contactul se fac de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzii. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail dată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când folosește filtrele de SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau terțe părți însărcinate de vânzător să proceseze comanda pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere
3.1 Pokepaw vinde numai produse personalizate care sunt fabricate la cererea clientului. Nu este posibilă revocarea achiziției unui produs personalizat care a fost fabricat la cererea clientului.

3.2 Informații mai detaliate despre dreptul de anulare pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

4) Prețuri și condiții de plată
4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa legală de vânzare. Orice costuri suplimentare de livrare și transport care pot apărea sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Opțiunea(ele) de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.3 Dacă este selectată metoda de plată „SOFORT”, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumită în continuare „SOFORT”). Pentru a putea achita suma facturii prin „SOFORT”, clientul trebuie să aibă un cont bancar online cu PIN/TAN care a fost activat pentru participarea la „SOFORT”, să se identifice corespunzător în timpul procesului de plată și să depună ordinul de plată pentru a confirma „SOFORT”. Tranzacția de plată se efectuează imediat după aceea de către „SOFORT” și se debitează contul bancar al clientului. Clientul poate apela mai multe informații despre metoda de plată „SOFORT” pe internet la https://www.klarna.com/sofort/.

5) Condiții de livrare și expediere
5.1 Livrarea mărfurilor are loc pe ruta de expediere la adresa de livrare specificată de client, dacă nu s-a convenit altfel. La procesarea tranzacției, este decisivă adresa de livrare dată în procesarea comenzii vânzătorului.

5.2 În cazul în care compania de transport trimite bunurile înapoi vânzătorului deoarece livrarea către client nu a fost posibilă, clientul suportă costurile pentru expedierea nereușită. Acest lucru nu se aplică dacă clientul nu este responsabil pentru împrejurarea care a dus la imposibilitatea livrării sau dacă a fost temporar împiedicat să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul a anunțat serviciul cu un timp rezonabil în avans. În plus, acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de transport dacă clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Pentru costurile de retur, in cazul in care clientul isi exercita dreptul de retragere, se aplica prevederile din politica de anulare a vanzatorului.

5.3 Colectarea de către client nu este posibilă din motive logistice.

5.4 Voucherele sunt oferite clientului după cum urmează:

prin descărcare
prin e-mail


5.5 Imaginile digitale sunt trimise la o rezoluție maximă de 3000x4000px. Toate imaginile sunt trimise fără filigran și sunt disponibile pentru utilizare gratuită pentru client.

6) Pastrarea titlului
În cazul în care vânzătorul efectuează o plată în avans, acesta păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la achitarea integrală a prețului de cumpărare datorat.

7) Răspundere pentru defecte (garanție)
7.1 În cazul în care articolul achiziționat este defect, se aplică prevederile privind răspunderea legală pentru defecte.

7.2 Cu toate acestea, termenul de prescripție pentru reclamațiile pentru defecte ale bunurilor uzate este de un an de la livrarea bunurilor către client. Cu toate acestea, scurtarea termenului de prescripție la un an nu se aplică

pentru articolele care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu utilizarea lor normală și au cauzat defectarea acesteia,
pentru pretenții de daune și rambursare a cheltuielilor de către client, precum și
în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.
7.3 Clientul este rugat să se plângă livratorului cu privire la bunurile livrate cu daune evidente de transport și să informeze vânzătorul despre acest lucru. În cazul în care clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra revendicărilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

 8) Rambursarea bonurilor de campanie
8.1 Voucherele care sunt emise gratuit de vânzător în cadrul promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către client (denumite în continuare „vouchere promoționale”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului și numai în termenul specificat perioadă.

8.2 Produsele individuale pot fi excluse din campania de voucher, cu condiția ca din conținutul voucherului de campanie să rezulte o restricție corespunzătoare.

8.3 Voucherele promoționale pot fi valorificate numai înainte ca procesul de comandă să fie finalizat. Facturarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Numai un singur voucher de campanie poate fi valorificat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea mărfurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului de campanie. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 În cazul în care valoarea voucherului de campanie este insuficientă pentru acoperirea comenzii, se poate selecta una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

8.7 Creditul unui voucher de campanie nu se plătește nici în numerar și nici nu se plătește dobânda.

8.8 Voucherul de campanie nu va fi rambursat dacă clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul de campanie în limitele dreptului său statutar de retragere.

8.9 Voucherul de campanie este destinat utilizării numai de către persoana menționată pe acesta. Este exclus transferul voucherului de campanie către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

9) Valorificarea tichetelor cadou
9.1 Voucherele care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al vânzătorului (denumite în continuare „tichete cadou”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului, dacă nu se specifică altfel în voucher.

9.2 Voucherele cadou și soldul rămas din tichetele cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an după anul în care a fost achiziționat voucherul. Creditul rămas va fi creditat clientului până la data expirării.

9.3 Voucherele cadou pot fi valorificate numai înainte ca procesul de comandă să fie finalizat. Facturarea ulterioară nu este posibilă.

9.4 Pentru o singură comandă pot fi valorificate mai multe tichete cadou.

9.5 Voucherele cadou pot fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri și nu pentru achiziționarea altor tichete cadou.

9.6 În cazul în care valoarea voucherului cadou este insuficientă pentru a acoperi comanda, se poate selecta una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

9.7 Soldul unui voucher cadou nu este plătit în numerar și nici nu se plătește dobânda.

9.8 Voucherul cadou este destinat doar utilizării de către persoana menționată pe el. Este exclus transferul voucherului cadou către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

10) Legea aplicabilă
Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

11) Locul de jurisdicție
Dacă clientul acționează ca comerciant, entitate juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract este sediul activității vanzatorul. În cazul în care clientul are sediul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, locul de activitate al vânzătorului este locul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile din contract pot fi atribuite profesioniștilor sau profesioniștilor clientului. activitate comerciala. În cazurile de mai sus, însă, vânzătorul are întotdeauna dreptul de a apela la instanța de la sediul social al clientului.

12) Soluționarea alternativă a litigiilor
12.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor sub următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare online sau de servicii în care este implicat un consumator.

12.2 Vânzătorul nu este nici obligat și nici dispus să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

--- VERSIUNEA GERMANĂ ---

TERMENI SI CONDITII CU INFORMATIILE CLIENTILOR

Cuprins

 1. domeniul de aplicare
 2. încheierea contractului
 3. dreptul de retragere
 4. Preturi si conditii de plata
 5. Conditii de livrare si expediere
 6. confiscarea titlului
 7. Răspundere pentru defecte (garanție)
 8. Valorificarea tichetelor promoționale
 9. Valorificarea tichetelor cadou
 10. Lege aplicabilă
 11. loc de jurisdicție
 12. Rezolvare alternativa a disputei

1 Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „CG”) ale Pokepaw (denumit în continuare „Vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de mărfuri pe care un consumator sau întreprinzător (denumit în continuare „Client”) cu Vânzătorul în ceea ce privește vânzătorul în site-ul său online. Magazinul completează marfa afișată. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care s-a convenit altceva.

1.2 Acești termeni și condiții se aplică în mod corespunzător și contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care se reglementează în mod expres altfel.

1.3 Un consumator în sensul acestor Termeni și Condiții Generale este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant comerciale sau independente. Întreprinzător în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc pentru a permite clientului să trimită o ofertă obligatorie.

2.2 Clientul poate depune oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului de comandă electronică, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere legal cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de șapte zile,

 • prin trimiterea clientului a unei confirmări scrise de comandă sau a unei confirmări de comandă sub formă de text (fax sau e-mail), în care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă, sau
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea mărfurilor de către client este decisivă, sau
 • prin solicitarea clientului să plătească după plasarea comenzii.

Dacă există mai multe dintre alternativele de mai sus, contractul este încheiat în momentul în care una dintre alternativele de mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua în care clientul a trimis oferta și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, aceasta este considerată a fi o respingere a ofertei, astfel încât clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție. În plus, vânzătorul își rezervă dreptul de a respinge o ofertă incorectă. 

2.4 Când trimiteți o ofertă prin formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului este salvat de vânzător și trimis clientului sub formă de text (de ex. e-mail, fax sau scrisoare). În plus, textul contractului este arhivat pe site-ul vânzătorului și poate fi apelat gratuit de către client prin intermediul contului său de client protejat prin parolă prin introducerea datelor de conectare relevante, cu condiția ca clientul să fi creat un cont de client în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda.

2.5 Înainte de a trimite o comandă obligatorie prin formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de introducere citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în cadrul procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite de tastatură și mouse până când dă clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.6 Pentru încheierea contractului este disponibilă doar limba germană.

2.7 Procesarea comenzii și contactul au loc de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzii. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați să proceseze comanda pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1  Pokepaw vinde numai produse personalizate care sunt făcute la comandă. Nu este posibilă revocarea achiziției unui produs personalizat care a fost realizat la cererea clientului.

3.2 Mai multe informații despre dreptul de retragere pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Dacă nu se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa legală de vânzare. Orice costuri suplimentare de livrare și transport sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.3 Dacă selectați metoda de plată „SOFORT”, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumită în continuare „SOFORT”). Pentru a putea achita suma facturii prin „SOFORT”, clientul trebuie să aibă un cont bancar online activat cu procedura PIN/TAN pentru participarea la „SOFORT”, să se identifice corespunzător în timpul procesului de plată și să trimită instrucțiunea de plată la „ SOFORT". confirma. Tranzacția de plată se efectuează imediat după aceea de către „SOFORT” și se debitează contul bancar al clientului. Clientul poate accesa informații mai detaliate despre metoda de plată „SOFORT” pe Internet la adresa https://www.klarna.com/sofort/.

5) Condiții de livrare și expediere

5.1 Bunurile sunt livrate la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care sa convenit altfel. La procesarea tranzacției, este decisivă adresa de livrare specificată în procesarea comenzii vânzătorului. 

5.2 În cazul în care compania de transport trimite bunurile expediate înapoi vânzătorului deoarece livrarea către client nu a fost posibilă, clientul suportă costurile pentru expedierea nereușită. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul nu este responsabil pentru împrejurarea care a dus la imposibilitatea livrării sau dacă acesta a fost temporar împiedicat să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul i-ar anunța serviciul cu un timp rezonabil în avans. În plus, acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de livrare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. In cazul in care clientul isi exercita efectiv dreptul de anulare, costurile de retur se aplica reglementarea facuta in politica de anulare a vanzatorului.

5.3 Ridicarea nu este posibilă din motive logistice.

5.4 Voucherele se acordă clientului după cum urmează:

 • pe Descărcare
 • prin e-mail

 

5.5 Imaginile digitale sunt trimise cu o rezoluție maximă de 3000x4000px. Toate imaginile sunt trimise fără filigran și sunt disponibile pentru utilizare gratuită pentru client. 

6) Păstrarea titlului

Dacă vânzătorul plătește în avans, acesta își păstrează proprietatea asupra bunurilor livrate până când prețul de cumpărare datorat a fost achitat integral.

7) Răspunderea pentru defecte (Garanție)

7.1 Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică răspunderea legală pentru defecte.

7.2 Prin abatere de la aceasta, termenul de prescripție pentru reclamațiile pentru defecte ale bunurilor uzate este de un an de la livrarea bunurilor către client. Cu toate acestea, reducerea termenului de prescripție la un an nu se aplică

 • pentru articolele care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu scopul lor obișnuit și au cauzat defectarea acesteia,
 • pentru pretenții de daune și rambursare a cheltuielilor de către client, precum și
 • în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.

7.3 Clientul este rugat să se plângă livratorului cu privire la bunurile livrate cu daune evidente de transport și să informeze vânzătorul despre acest lucru. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra revendicărilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Rambursarea voucherelor promotionale

8.1 Voucherele care sunt emise gratuit de către vânzător în cadrul promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către client (denumite în continuare „vouchere promoționale”) pot fi valorificate doar în magazinul online al vânzătorului și numai în perioada specificată. .

8.2 Produsele individuale pot fi excluse din campania de voucher dacă din conținutul voucherului de campanie rezultă o restricție corespunzătoare.

8.3 Voucherele promoționale pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Un singur voucher promoțional poate fi valorificat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea mărfurilor trebuie să corespundă cel puțin cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 În cazul în care valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru acoperirea comenzii, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

8.7 Soldul unui voucher promoțional nu este plătit în numerar și nici nu aduce dobândă.

8.8 Voucherul de campanie nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile care au fost plătite în totalitate sau parțial cu voucherul de campanie în limitele dreptului său statutar de retragere.

8.9 Voucherul promoțional este destinat utilizării numai de către persoana menționată pe el. Este exclus transferul voucherului promoțional către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

9) Valorificarea certificatelor cadou

9.1 Voucherele care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al vânzătorului (denumite în continuare „tichete cadou”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului, cu excepția cazului în care voucherul prevede altfel.

9.2 Voucherele cadou și soldurile rămase ale tichetelor cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an după anul achiziției voucherului. Creditul rămas va fi creditat clientului până la data expirării.

9.3 Voucherele cadou pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

9.4 Mai multe tichete cadou pot fi valorificate cu o singură comandă.

9.5 Voucherele cadou pot fi folosite doar pentru achiziționarea de bunuri și nu pot fi folosite pentru achiziționarea de tichete cadou suplimentare.

9.6 In cazul in care valoarea voucherului cadou nu este suficienta pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte modalitati de plata oferite de vanzator pentru a achita diferenta.

9.7 Soldul unui voucher cadou nu este plătit în numerar și nici nu aduce dobândă.

9.8 Voucherul cadou este destinat utilizării numai de către persoana menționată pe el. Este exclus transferul voucherului cadou către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

10) Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

11) Competența

În cazul în care clientul acționează ca comerciant, entitate juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract este locul de afaceri ale vânzătorului. În cazul în care clientul are sediul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, locul de desfășurare a activității vânzătorului este jurisdicția exclusivă pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite profesioniștilor sau profesioniștilor clientului. activitate comerciala. În cazurile de mai sus, însă, vânzătorul este întotdeauna îndreptățit să facă recurs la instanța de la sediul social al clientului.

12) Soluționarea alternativă a litigiilor

12.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet, sub următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare online sau de servicii în care este implicat un consumator.

12.2 Vânzătorul nu este nici obligat și nici dispus să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.