Terugbetalingsbeleid:

--- Duitse versie hieronder ---

TOELICHTING BIJ HET BESTAANDE HERROEPINGSRECHT

Een uitzondering op het wettelijke herroepingsrecht bestaat in de volgende gevallen:

Volgens 312 g (2) zin 1 nr. 1 BGB (Duits recht) voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Volgens Section 312 g, paragraaf 2, zin 1, nr. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) voor contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
In deze gevallen heeft de consument geen recht op een wettelijk herroepingsrecht in overeenstemming met Section 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. ANNULERINGSBELEID

herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen of Heeft.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Pokepaw) een duidelijke verklaring sturen (bijv. B. e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Verder behouden wij (Pokepaw) ons het recht voor om bestellingen voor of na de aankoop geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dit geval krijgt de consument het betaalde bedrag voor de respectievelijke geannuleerde artikelen terug. 

terugbetaling

Aanspraken op restitutie kunnen worden ingediend als de goederen zonder verdere gebruikssporen naar ons worden teruggestuurd. 

Moet de Goederen verliezen de voorgeschreven functionaliteit of hebben productiefouten, er is de mogelijkheid van terugbetaling binnen het herroepingsrecht van 14 dagen, zelfs in gebruikte staat. We vragen je de incidenten te documenteren en te sturen naar support@pokepaw.de. Na een interne controle kan restitutie plaatsvinden.

 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van het product. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende verpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vracht verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 

B. KENNISGEVING BETREFFENDE HET NIET- BESTAAN VAN HET HERROEPINGSRECHT 

Informatie over het niet bestaan van het herroepingsrecht

Een uitzondering op het wettelijke herroepingsrecht bestaat in de volgende gevallen:

  1. Overeenkomstig § 312g lid 2 S.1 nr. 1 BGB voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
  2. Volgens § 312 g Abs. 2 S.1 nr. 2 BGB voor contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

In deze gevallen heeft de consument geen recht op een wettelijk herroepingsrecht volgens § 13 BGB.